ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ημερίδα:

Tα «προβιοτικά τρόφιμα» στη βιομηχανία τροφίμων: Έρευνα και προοπτικές

Τελική Συνάντηση προγράμματος PROBIODAIRYMEΑΤ (11ΣΥΝ_2_571)

Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015 ώρα 10.00

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αμφιθέατρο Βιβλιοθήκης

Συνδιοργάνωση: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών & Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

9.30 Προσέλευση

10.00 – 10.15 Καλωσόρισμα – Εισαγωγή Προβιοτικοί μικροοργανισμοί – Προβιοτικά τρόφιμα (ωφέλειες, τρέχουσα κατάσταση) (Δρ. Χ. Τάσσου)

10.15 – 10.30 Προβιοτικοί μικροοργανισμοί από Ελληνικά παραδοσιακά τρόφιμα – Η έρευνα στο Εργαστήριο Γαλακτοκομίας του Γ.Π.Α. (Καθ. Ε. Τσακαλίδου)

10.30 – 10.45 In vitro μελέτη του προβιοτικού δυναμικού και της ασφάλειας οξυγαλακτικών βακτηρίων απομονωμένων από Ελληνικά παραδοσιακά τρόφιμα (Δρ. Γ. Ζουμποπούλου)

10.45 – 11.00 Προβιοτικοί μικροοργανισμοί και νέα λειτουργικά τρόφιμα. Μοριακή προσέγγιση (Δρ. Α. Γαλάνης)

 

11.00 – 11.15 In vivo μελέτη επιβίωσης στον γαστρεντερικό σωλήνα και προσκόλλησης

στο εντερικό επιθήλιο των προβιοτικών στελεχών σε επίμυες(Δρ. Ι.

Κουρκουτάς)

11.15 – 11.30 Πειραματικά μοντέλα καρκίνου σε μύες για τη μελέτη της δράσης προβιοτικών μικροοργανισμών (Επ. Καθ. Κ. Χλίχλια)

 

11.30 – 12.00 Διάλειμα – καφές

 

12.00 – 12.15 Χρησιμοποίηση προβιοτικών ως εκκινητές σε παραδοσιακά ζυμούμενα τρόφιμα ελιές, γαλακτοκομικά, αλλαντικά. (Δρ. Χ. Τάσσου / Δρ. Ν. Χωριανόπουλος)

12.15 – 12.30 Πιλοτικές εφαρμογές – Αξιολόγηση επικινδυνότητας των νέων προϊόντων

(Δρ. Ν. Χωριανόπουλος)

 

12.30 – 12.45 Μικροεγκλεισμός βακτηρίων – Η έρευνα στο ΑΠΘ … (Δρ. Μοσχάκης/ Κουτσουμανής)

12.45 – 13.00 Active packaging – ΑΠΘ (Δρ. Μοσχάκης/Κουτσουμανής)

 

13.00 – 13.30 Συζήτηση

 

13.30 – 14.30 Ελαφρύ γεύμα

 

Κλείσιμο ημερίδας για του εξωτερικούς επισκέπτες. Θα συνεχιστεί η συνάντηση μόνο για τους φορείς του έργου.

 

14.30 – 15.00 Διαδικαστικά θέματα για την ολοκλήρωση του έργου (τελικές εκθέσεις, οικονομικά κλπ. (Δρ. Χ. Τάσσου)

 

15.00 – 16.00 Συζήτηση

Leave a Comment