3η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

11ΣΥΝ_2_571

“Λειτουργικά γαλακτοκομικά προϊόντα και προϊόντα κρέατος υψηλής προστιθέμενης αξίας, ζυμούμενα ή εμπλουτισμένα με νέους προβιοτικούς μικροοργανισμούς απομονωμένους από παραδοσιακά Ελληνικά προϊόντα”

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Αλεξανδρούπολη

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014 

AGENDA

 

10.30 πμ. Καλωσόρισμα (Δρ. Κ. Κουτσουμανής)

10.40 πμ.  Ενημέρωση για διαχειριστικές ενέργειες (Δρ. Χ. Τάσσου)

11.00 – 11.20 πμ. Παρουσίαση προόδου ερευνητικής δραστηριότητας ΕΛΓΟ

(Δρ. Ν. Χωριανόπουλος – Φ. Παυλή)

11.20 – 11.40 πμ. Παρουσίαση προόδου ερευνητικής δραστηριότητας ΓΠΑ

(Δρ. Γ. Ζουμποπούλου)

11.40 – 12.00 πμ. Παρουσίαση προόδου ερευνητικής δραστηριότητας ΔΠΘ

(Δρ. Ι. Κουρκουτάς/ Δρ. Α. Γαλάνης)

12.00 – 12.20 πμ. Παρουσίαση προόδου ερευνητικής δραστηριότητας ΑΠΘ

(Δρ. Μ. Γουγουλή)

 

12.20 – 13.00 πμ. Σχόλια – Παρεμβάσεις συμμετεχόντων εταιρειών

(ΡΟΔΟΠΗ, ΝΙΚΑΣ, ΟΙΚΟΦΑΡΜΑ)

13.00 – 13.30 μμ. Συζήτηση και σχεδιασμός προσεχών ερευνητικών εργασιών

13.30 – 14.10 μμ. Συζήτηση για διαδικαστικά ζητήματα – Οικονομική

παρακολούθηση- Δημοσιότητα – Έκθεση προόδου

14.10 – 15.00 μμ. Steering committee & WP leaders meeting

15.00 μμ.              Γεύμα

Leave a Comment