4η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

11ΣΥΝ_2_571

“Λειτουργικά γαλακτοκομικά προϊόντα και προϊόντα κρέατος υψηλής προστιθέμενης αξίας, ζυμούμενα ή εμπλουτισμένα με νέους προβιοτικούς μικροοργανισμούς απομονωμένους από παραδοσιακά Ελληνικά προϊόντα”

Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2015

ώρα 10.30

Αγρόκτημα Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Κτίριο Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Αίθουσα Β

 

AGENDA

10.30 πμ. Καλωσόρισμα (Δρ. Κ. Κουτσουμανής)

10.40 πμ. Ενημέρωση για διαχειριστικές ενέργειες (Δρ. Χ. Τάσσου)

*11.00 – 11.20 πμ. Παρουσίαση προόδου ερευνητικής δραστηριότητας ΕΛΓΟ

(Δρ. Ν. Χωριανόπουλος – Φ. Παυλή)

*11.20 – 11.40 πμ. Παρουσίαση προόδου ερευνητικής δραστηριότητας ΓΠΑ

(Δρ. Γ. Ζουμποπούλου)

*11.40 – 12.00 πμ. Παρουσίαση προόδου ερευνητικής δραστηριότητας ΔΠΘ

(Δρ. Ι. Κουρκουτάς/ Δρ. Α. Γαλάνης)

*12.00 – 12.20 πμ. Παρουσίαση προόδου ερευνητικής δραστηριότητας ΑΠΘ

(Δρ. Θ. Μοσχάκης/ Δρ. Μ. Γουγουλή)

12.20 – 13.00 πμ. Σχόλια – Παρεμβάσεις συμμετεχόντων εταιρειών

(ΡΟΔΟΠΗ, ΝΙΚΑΣ, ΟΙΚΟΦΑΡΜΑ)

13.00 – 13.30 μμ. Συζήτηση και σχεδιασμός προσεχών ερευνητικών εργασιών

13.30 – 14.10 μμ. Συζήτηση για διαδικαστικά ζητήματα – Οικονομική

παρακολούθηση- Δημοσιότητα – Έκθεση προόδου

14.10 – 15.00 μμ. Steering committee & WP leaders meeting

15.00 μμ. Γεύμα

Leave a Comment