Συντονιστής-Επιστημονικός Υπεύθυνος

 Δρ. Χρυσούλα Τάσσου
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός “ΔΗΜΗΤΡΑ” 
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων

Σοφοκλή Βενιζέλου 1, Λυκόβρυση Αττικής 14123
Τηλ:  +30-210 2845940
fax: +30-210 2840740
e-mail: ctassou@nagref.gr

Επιστημονικά θέματα

Δρ. Νίκος Χωριανόπουλος
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός “ΔΗΜΗΤΡΑ” 
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων

Σοφοκλή Βενιζέλου 1, Λυκόβρυση Αττικής 14123
Τηλ:  +30-210 2845940
fax: +30-210 2840740
e-mail: nchorian@nagref.gr